สพป.สุรินทร์ เขต ๒ >>ข่าวจากกลุ่มบริหารงานบุคคล
ขอความเห็นคณะกรรมการสถานศึกษา
 
ตามหนังสือ สพป.สุรินทร์ เขต 2 ที่ ศธ 04167.02/1297 ลงวันที่ 3 เมษายน 2558 แจ้งให้สถานศึกษาที่มีผู้ประสงค์ขอย้ายไปดำรงตำแหน่ง เพื่อขอความเห็นคณะกรรมการสถานศึกษาประกอบการย้ายของเขตพื้นที่การศึกษา และกำหนดให้ส่งภายในวันที่ี 15 เมษายน 2558 นั้น ขอความร่วมมือสถานศึกษาที่ยังไม่จัดส่ง ให้จัดส่งกลุ่มบริหารงานบุคคล ภายในวันที่ 16 เมษายน 2558
 
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ : - หนังสือราชการ
 
เมื่อ : 2015-04-16 13:38:33