สพป.สุรินทร์ เขต ๒ >>ข่าวจากกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาใดที่ยังไม่ส่งรายชื่อผู้กำกับลูกเสือ จำนวน 2 คน เข้ารับการฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือต้านภัยยาเสพติด ประจำปี 2558 ระหว่างวันที่ 28-30 เมษายน 2558 ณ ค่ายลูกเสือจังหวัดสุรินทร์ ขอความกรุณาดำเนินการโดยด่วน รายละเอียดตามหนังสือที่แจ้งไปแล้วนั้น
 
 
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ :
 
เมื่อ : 2015-04-16 09:46:50