สพป.สุรินทร์ เขต ๒ >>ข่าวจากกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
การฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือต้านภัยยาเสพติด ประจำปี 2558 (ด่วนที่สุด) เรียนผู้อำนวยการโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาในสังกัด
 
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ให้โรงเรียนส่งรายชื่อผู้กำกับเข้ารับการฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือต้านภัยยาเสพติด ประจำปี 2558 จำนวน 2 คน ตามแบบตอบรับ ภายในวันที่ 22 เมษายน 2558 รายละเอียดตามหนังสือสั่งการ
 
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ : - เอกสารแนบ 1
 
เมื่อ : 2015-04-01 13:38:53