สพป.สุรินทร์ เขต ๒ >>ข่าวจากกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
การฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ "ฝึกทบทวนวิชาระเบียบแถว" ปี 2556
 
แจ้งเลื่อนกำหนดการ และสถานที่การฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ "ฝึกทบทวนวิชาระเบียบแถว" ปี 2556 เป็นวันที่ 25-26 พฤษภาคม 2556 ณ หอประชุมโรงเรียนรัตนวิทยาคม อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์
 
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ :
 
เมื่อ : 2013-05-14 16:17:18