สพป.สุรินทร์ เขต ๒ >>ข่าวจากกลุ่มบริหารงานบุคคล
วุฒิบัตรการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนวิทยฐานะฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
 
แจ้งให้ผู้ที่มีรายชื่อดังเอกสารแนบท้าย เข้ารับวุฒิบัตรการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนวิทยฐานะฯ ได้ที่กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.สุรินทร์ เขต 2
 
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ : - เอกสารแนบท้าย
 
เมื่อ : 2015-03-30 15:02:50