สพป.สุรินทร์ เขต ๒ >>ข่าวจากกลุ่มอำนวยการ
ประชาสัมพันธ์โครงการสร้างประสบการณ์แก่นักเรียน นักศึกษาในช่วงปิดภาคเรียน ปี 2558 ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เขตตรวจราชการที่ 14
 
 
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ : - หนังสือราชการ
- ประกาศสำนักงานศึกษาธิการภาค 8
 
เมื่อ : 2015-03-27 15:11:00