สพป.สุรินทร์ เขต ๒ >>ข่าวจากกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
ขอเชิญชวนร่วมกิจกรรมรณรงค์ "ล้างส้วมพร้อมกัน รับวันสงกรานต์"
 
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน สิ่งที่ส่งมาด้วย 1.แบบรายงานกิจกรรมรณรงค์ล้างส้วมพร้อมกันรับวันสงกรานต์ จำนวน 1 ฉบับ
 
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ : - ขอเชิญชวนร่วมกิจกรรมรณรงค์ "ล้างส้วมพร้อมกัน รับวันสงกรานต์"
 
เมื่อ : 2015-03-27 12:03:11