สพป.สุรินทร์ เขต ๒ >>ข่าวจากกลุ่มบริหารงานบุคคล
แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อมูลเพื่อเสนอคณะกรรมพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการ/ลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2558) ระดับกลุ่มเครือข่ายโรงเรียน
 
 
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ : - คำสั่ง/นำส่ง
 
เมื่อ : 2015-03-24 17:07:35