สพป.สุรินทร์ เขต ๒ >>ข่าวจากกลุ่มบริหารงานบุคคล
แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาจัดสรรโควตาเศษ/เชิญประชุม ในวันที่ 31 มีนาคม 2558 เวลา 13.30 น. ณ ห้องคชสาร สพป.สุรินทร์ เขต 2 ชั้น 3
 
 
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ : - คำสั่ง/หนังสือเชิญ
 
เมื่อ : 2015-03-24 17:06:15