สพป.สุรินทร์ เขต ๒ >>ข่าวจากกลุ่มบริหารงานบุคคล
โรงเรียนที่ยังไม่ส่งบัญชีรายละเอียดการเลื่อนขั้นเงินเดือน ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2558) คือ 1 โรงเรียนบ้านนหนองไม้งาม 2. โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์
 
 
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ :
 
เมื่อ : 2015-03-24 17:04:49