สพป.สุรินทร์ เขต ๒ >>ข่าวจากกลุ่มนโยบายและแผน
การจัดทำข้อมูลนักเรียนรายบุคคลสิ้นปีการศึกษา 2557 ผ่านระบบ DMC
 
สพฐ.แจ้งเปิดระบบให้โรงเรียนดำเนินการจัดทำข้อมูลนักเรียนรายบุคคล รอบสิ้นปีการศึกษา 2557 ผ่านระบบ DMC โดยให้ยืนยันข้อมูลภายใน 30 เมษายน 2558 (ในระดับเขตพื้นที่การศึกษา) และให้โรงเรียนกรอกให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 25 เมษายน 2558 (ตามกำหนดปฏิทิน สพป.สุรินทร์ เขต 2) ทั้งนี้ ทาง admin สพป.สร.2 ได้แนบหนังสือสั่งการ คู่มือการปฏิบัติงาน และปฏิทินการดำเนินงาน มาพร้อมข่าวประชาสัมพันธ์นี้แล้ว จึงขอแจ้งให้โรงเรียนเร่ดำเนินการตามหนังสือสั่งการที่แจ้งมานี้ หากประสบปัญหากรุณาติดต่อ 044598896 0868716780
 
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ : - หนังสือราชการ
- ปฏทินการปฏิบัติงาน
- คู่มือการปฏิบัติงาน
 
เมื่อ : 2015-03-24 15:03:43