สพป.สุรินทร์ เขต ๒ >>ข่าวจากกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
กำหนดการขอพระราชทานเหรียญลูกเสือสดุดี ประจำปี ๒๕๕๔-๒๕๕๕ (ด่วนที่สุด) ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโพนดวน, ผู้อำนวยการโรงเรียนสนมศึกษาคาร, ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบึงยางประชาสรรค์, ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหัวงัวฯ, ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองไม้ถี่, ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองหว้า, ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านผือ (ประชาพัฒนา), ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนเปือย, นายณรงค์ กอสาลี
 
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโพนดวน, ผู้อำนวยการโรงเรียนสนมศึกษาคาร, ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบึงยางประชาสรรค์, ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหัวงัวฯ, ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองไม้ถี่, ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองหว้า, ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านผือ (ประชาพัฒนา), ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนเปือย, นายณรงค์ กอสาลี
 
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ : - เอกสารแนบ
 
เมื่อ : 2015-03-24 08:55:56