สพป.สุรินทร์ เขต ๒ >>ข่าวจากกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
การจัดกิจกรรมภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2557 "ว่ายน้ำเพื่อชีวิต" (LIFE SAVING)
 
เรียน ประธานเครือข่ายโรงเรียนทุกเครือข่ายโรงเรียน สิ่งที่ส่งมาด้วย 1.แบบแจ้งรายชื่อนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 1 ฉบับ 2.กำหนดการจัดกิจกรรม จำนวน 1 ฉบับ
 
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ : - การจัดกิจกรรมภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2557 "ว่ายน้ำเพื่อชีวิต" (LIFE SAVING)
 
เมื่อ : 2015-03-20 16:42:02