สพป.สุรินทร์ เขต ๒ >>ข่าวจากกลุ่มบริหารงานบุคคล
การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัล "หนึ่งแสนครูดี" ประจำปี 2558
 
 
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ : - นำส่ง - ประชาสัมพันธ์
- ประกาศ - หนึ่งแสนครูดี 2558
- หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก
- แบบเสนอขอรับการคัดเลือกรางวัลหนึ่งแสนครูดี ประจำปี 2558
- แผนภูมิ - แบบประเมิน
 
เมื่อ : 2015-03-18 11:53:15