สพป.สุรินทร์ เขต ๒ >>ข่าวจากกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
ขอความร่วมมือออกหลักฐานประกอบการพิจารณาเงินทุนการศึกษา
 
เรียน ผู้อำนวยการในสังกัดทุกแห่ง สิ่งที่ส่งมาด้วย ตัวอย่างใบรับรองสภาพการเป็นนักเรียน จำนวน 1 ฉบับ
 
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ : - ขอความร่วมมือออกหลักฐานประกอบการพิจารณาเงินทุนการศึกษา
 
เมื่อ : 2015-03-16 16:30:40