สพป.สุรินทร์ เขต ๒ >>ข่าวจากกลุ่มนโยบายและแผน
ด่วนที่สุด การรายการการปรับลดค่างานก่อสร้าง ตามมติคณะรัฐมนตรี
 
แจ้งโรงเรียนที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ งบลงทุน ตามรายชื่อเอกสารที่แนบ รายงานการปรับลดค่างานก่อสร้าง ด่วน ภายในวันที่ 9 มีนาคม 2558 โดยส่งที่กลุ่มนดโยบายและแผน
 
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ : - นำส่ง
- สิ่งที่ส่งมาด้วย 1
- สิ่งที่ส่งมาด้วย 2
 
เมื่อ : 2015-03-06 16:38:12