สพป.สุรินทร์ เขต ๒ >>ข่าวจากกลุ่มอำนวยการ
ส.ส.ค.สุรินทร์ ขอเชิญประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2557
 
ด้วย สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุรินทร์ จำกัด ขอเชิญสมาชิกเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2557 ในวันเสาร์ ที่ 7 มีนาคม 2558 เวลา 09.00 น. ณ หอประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุรินทร์ จำกัด
 
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ :
 
เมื่อ : 2015-03-06 11:58:17