สพป.สุรินทร์ เขต ๒ >>ข่าวจากกลุ่มบริหารงานบุคคล
ซักซ้อมการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการและค่าจ้างลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2558) ส่งในวันที่ 19 - 20 มีนาคม 2558)
 
 
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ : - นำส่ง
- บัญชีเงินเดือน
- บัญชีหมายเลข 2-4
- รายละเอียดเงินเดือน
 
เมื่อ : 2015-03-05 18:16:26