สพป.สุรินทร์ เขต ๒ >>ข่าวจากกลุ่มบริหารงานบุคคล
การพัมนาครูตามสมรรถนะ ประจำปี 2556
 
 
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ : - เกณฑ์การประเมินและแบบประเมินตามสมรรถนะครูรายบุคคล
 
เมื่อ : 2013-06-26 09:03:43