สพป.สุรินทร์ เขต ๒ >>ข่าวจากกลุ่มบริหารงานบุคคล
เชิญประชุมคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้เข้ารับราชการครู ฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ (เปลี่ยนแปลงสถานที่)
 
ตามหนังสือ สพป.สร. 2 ที่ ศธ 04167.02/915 ลงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2558 ได้แต่งตั้งคณะกรรมการฯ ตามคำสั่ง สพป.สร. 2 ที่ 197/2558 สั่ง ณ วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558 และเชิญประชุมคณะกรรมการที่มีรายชื่อทุกท่านประชุมในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุม สพป.สร. 2 นั้น การนี้ ขอเปลี่ยนแปลงสถานที่ประชุมคณะกรรมการดังกล่าว เป็นหอประชุมโรงเรียนรัตนวิทยาคม ส่วนวันและเวลายังคงเดิม
 
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ :
 
เมื่อ : 2015-02-26 14:37:11