สพป.สุรินทร์ เขต ๒ >>ข่าวจากกลุ่มนโยบายและแผน
ด่วน กำหนดมาตรการการบริหารงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 โครงการตามมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจในระยะ 3 เดือนแรก
 
แจ้งโรงเรียนที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ โครงการตามมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจในระยะ 3 เดือนแรก ถือปฏิบัติตามมาตรการการบริหารงบประมาณอย่างเคร่งครัด
 
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ : - นำส่ง พร้อมสิ่งที่ส่งมาด้วย
 
เมื่อ : 2015-02-26 10:21:05