สพป.สุรินทร์ เขต ๒ >>ข่าวจากกลุ่มบริหารงานบุคคล
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเข้าราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็น หรือมีเหตุพิเศษ
 
 
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ : - ประกาศ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นท่ีการศึกษา
 
เมื่อ : 2015-02-25 16:26:50