สพป.สุรินทร์ เขต ๒ >>ข่าวจากกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
การคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา ประจำปี 2558
 
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกแห่ง สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. ระเบียบกรมการศาสนา ฯ จำนวน 1 ชุด 2. แบบรายงานประวัติและผลงาน ฯ จำนวน 1 ชุด
 
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ : - การคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา ประจำปี 2558 ไฟล์ 1
- การคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา ประจำปี 2558 ไฟล์ 2
 
เมื่อ : 2015-02-25 14:43:35