สพป.สุรินทร์ เขต ๒ >>ข่าวจากกลุ่มบริหารงานบุคคล
ยื่นแบบขอรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ ประกาศนียบัตร และเงินช่วยเหลือครูอาวุโส ประจำปี 2558 (สำหรับผู้ที่เกษียณอายุราชการ ในเดือน กันยายน 2557 และ 2558)
 
ติดต่อสอบถามที่ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์ เขต 2 โทรศัพท์ : 044599656
 
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ : - หนังสือ - ประชาสัมพันธ์ครูอาวุโส 2558
- ประกาศ-เรื่อง-การขอรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ-ประกาศนียบัตร--และเงินช่วยเหลือครูอาวุโส--ประจำปี-255
- มอ - 1 ขอรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ 2558
- มอ - 2 ขอรับเงินช่วยเหลือ 2558
- สรุปคุณสมบัติครูอาวุโส
 
เมื่อ : 2015-02-24 11:29:38