สพป.สุรินทร์ เขต ๒ >>ข่าวจากกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
การรับสมัครผู้ทำคุณประโยชน์ดีเด่นแก่ผู้อยู่ในภาวะยากลำบากและผู้อยู่ในภาวะยากลำบากที่ประพฤติตนดีเด่นเพื่อคัดเลือกเข้ารับรางวัล ประชาบดี และเข็มเชิดชูเกียรติ ปี 2558
 
ผู้อำนวยการในสังกัดทุกโรงเรียน
 
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ : - การรับสมัครผู้ทำคุณประโยชน์ดีเด่นแก่ผู้อยู่ในภาวะยากลำบากและผู้อยู่ในภาวะยากลำบากที่ประพฤติตนดีเด่นเพื่อคัดเลือกเข้ารับรางวัล ประชาบดี และเข็มเชิดชูเกียรติ ปี 2558
 
เมื่อ : 2015-02-20 09:43:39