สพป.สุรินทร์ เขต ๒ >>ข่าวจากกลุ่มบริหารงานบุคคล
เซ็นรับทราบเกษียณอายุราชการเมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2561
 
ขอให้ผู้ที่มีรายชื่อตามไฟล์แนบ มาเซ็นรับทราบเกษียณอายุราชการเมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ที่กลุ่มงานบำเหน็จความชอบและทะเบียนประวัติ กลุ่มบริหารงานบุคคล โดยด่วน
 
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ : - บัญชีรายชื่อ
 
เมื่อ : 2015-02-18 10:42:15