สพป.สุรินทร์ เขต ๒ >>ข่าวจากกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
ให้ผู้ปกครองส่งเด็กที่อายุถึงเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับเข้าเรียนในสถานศึกษาปี 2559
 
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกแห่ง
 
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ : - ให้ผู้ปกครองส่งเด็กที่อายุถึงเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับเข้าเรียนในสถานศึกษาปี 2559
 
เมื่อ : 2015-02-17 09:49:24