สพป.สุรินทร์ เขต ๒ >>ข่าวจากกลุ่มนโยบายและแผน
รายชื่อโรงเรียนที่ต้องรายงานในระบบออนไลน์
 
รายละเอียดประกอบการอนุมัติโครงการตามมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจในระยะ 3 เดือนแรก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 เงินสำรองจ่ายตามพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อฟื้นฟูและเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ พ.ศ. 2552 รายการค่าก่อสร้าง ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นที่ชำรุดทรุดโทรมและประสบภัย
 
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ : - รายชื่อโรงเรียนที่ต้องรายงานในระบบออนไลน์
 
เมื่อ : 2015-02-16 11:01:18