สพป.สุรินทร์ เขต ๒ >>ข่าวจากกลุ่มอำนวยการ
ขอความกรุณานำส่งเงิน โครงการกระเป๋าให้ใจ
 
ขอความกรุณาเครือข่ายโรงเรียน หรือ โรงเรียนในสังกัด ที่ได้รับจัดสรรกระเป๋าโครงการให้ใจ ขอความกรุณานำส่งเงินค่ากระเป๋าโครงการให้ใจ ที่กลุ่มอำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2 ภายในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2558 หากมีข้อสอบถามหรือข้อสังสัย สามารถติดต่อที่เบอร์โทรศัพท์ 044-599270 ต่อ 103 (กลุ่มอำนวยการ) ขอบคุณค่ะ
 
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ :
 
เมื่อ : 2015-02-13 10:16:31