สพป.สุรินทร์ เขต ๒ >>ข่าวจากกลุ่มบริหารงานบุคคล
การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการ/ลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2558) ในวันที่ 2 มีนาคม 2558
 
 
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ : - นำส่ง
- รายละเอียด
 
เมื่อ : 2015-02-11 15:56:53