สพป.สุรินทร์ เขต ๒ >>ข่าวจากกลุ่มบริหารงานบุคคล
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาและผู้อำนวยการสถานศึกษา
 
 
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ : - ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์
- ข้อปฏิบัติของผู้เข้าสอบ
- ผู้อำนวยการกลุ่มทั่วไป
- ผู้อำนวยการกลุุ่มประสบการณ์
- รองผู้อำนวยการกลุ่มทั่วไปและกลุ่มประสบการณ์
 
เมื่อ : 2015-02-06 20:06:48