สพป.สุรินทร์ เขต ๒ >>ข่าวจากกลุ่มอำนวยการ
การประชุมการใช้งานระบบสำนักงานสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ (e-office)
 
ด้วย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๒ จะดำเนินการจัดประชุมการใช้งานระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ (e-office) เพื่อที่จะนำระบบบริหารสำนักงานอัตโนมัติ (Automatic Office) มาประยุกต์ใช้ในการติดต่อสื่อสารประชาสัมพันธ์ระหว่างสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาในสังกัด เพื่อประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายในการรับ-ส่งหนังสือราชการ โดยจะดำเนินการประชุมให้ครูธุรการโรงเรียนทุกคน ในวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๒.๐๐ ณ หอประชุมเมืองแก้ว สพป.สุรินทร์ เขต ๒ นั้น ในการนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๒ ขอให้โรงเรียน ทุกโรงเรียน ส่งครูธุรการเข้าประชุม โดยนำรหัสแอดมินเดิม(ชื่อภาษาอังกฤษ ๓ ตัวแรก และวันเกิด เดือนเกิดที่เคยผ่านการอบรมมาแล้ว) พร้อมดาวน์โหลด คู่มือการใช้งานโปรแกรมระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ OBEC- e-office-งานสารบรรณ.pdf และปริ้นมาในวันอบรม และเตรียมคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค ปลั๊กไฟ มาในวันอบรมด้วย
 
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ : - หนังสือราชการ (เอกสารแนบ)
 
เมื่อ : 2015-02-02 13:59:32