สพป.สุรินทร์ เขต ๒ >>ข่าวจากกลุ่มบริหารงานบุคคล
ส่งสรุปผลการปฏิบัติราชการของผู้อำนวยการโรงเรียน เพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2558) ภายในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2558 ที่คุณการต์สิริน ภูมิธนนิเวศน์
 
 
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ : - แบบฟอร์ม
 
เมื่อ : 2015-01-30 11:13:03