สพป.สุรินทร์ เขต ๒ >>ข่าวจากกลุ่มบริหารงานบุคคล
วุฒิบัตรการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนวิทยฐานะฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
 
ขอให้ผู้ที่มีรายชื่อดังเอกสารแนบ เข้ารับวุฒิบัติการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนวิทยฐานะฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อบรมระหว่างวันที่ 18 - 21 พฤศจิกายน 2557 ได้ที่กลุ่มงานพัฒนาบุคลากร กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้ประสานงาน นายอัษฎางค์ ศรีอรห์ 86-8716944
 
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ : - เอกสารแนบ
 
เมื่อ : 2015-01-28 14:32:49