สพป.สุรินทร์ เขต ๒ >>ข่าวจากกลุ่มนโยบายและแผน
ด่วนที่สุด การบันทึกข้อมูลผ่านระบบออนไลน์ (เพิ่มเติม)
 
อ้างถึงหนังสือ สพป.สุรินทร์ เขต 2ที่ ศธ 04167.03/ ว207 เรื่อง การบันทึกข้อมูลผ่านระบบออนไลน์ เพื่อให้การดำเนินการเป้นไปอย่างเรียนร้อยถูกต้อง จึงได้จัดทำคุ่มือการรายงานเพื่อให้ง่ายและเข้าใจยิ่งขึ้น ขอให้โรงเรียนที่มีรายชื่อ ดังเอกสารที่แนบ เข้าไปรายงานข้อมูลในระบบตามคุ่มือที่แนบว่า พร้อมนี้ ให้เป็นปัจจุบันที่สุด และเมื่อมีความเคลื่อนไหว ให้รายงานเป็นระยะทุกครั้ง มีปัญหา และข้อสงสัย สอบถามได้ที่กลุ่มนโยบายและแผน สพป.สุรินทร์ เขต 2
 
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ : - คู่มือการรายงานงบประมาณระบบออนไลน์สำหรับสถานศึกษา
- รายชื่อโรงเรียนที่ต้องเข้าไปรายงานในระบบ
 
เมื่อ : 2015-01-27 09:11:21