สพป.สุรินทร์ เขต ๒ >>ข่าวจากกลุ่มนโยบายและแผน
ด่วนที่สุด การบันทึกข้อมูลผ่านระบบออนไลน์
 
แจ้งโรงเรียนที่ได้รับงบประมาณกระตุ้นเศรษฐกิจ ครั้งที่ 1 ,2 งบประมาณปี 2558 รายการครุภัณฑ์ และรายการค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เข้ารายงานข้อมูลให้เป็นปัจจุบันที่ http://budget58-report.jobobec.in.th โดยใช้ internet Explorer เท่านั้น
 
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ : - นำส่ง
- คู่มือการใช้งาานสำหรับโรงเรียน
 
เมื่อ : 2015-01-22 13:17:16