สพป.สุรินทร์ เขต ๒ >>ข่าวจากกลุ่มอำนวยการ
แจ้งเลื่อนวันจัดงานกีฬาสัมพันธ์ รุ้รักสามัคคี 4 เขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดสุรินทร์
 
ด้วย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 แจ้งเลื่อนกำหนดวันจัดงานกีฬาสัมพันธ์ 4 เขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดสุรินทร์ เดิมกำหนดจัดงานวันที่ 23 มกราคม 2558 เนื่องจากช่วงระยะเวลาดังกล่าว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั้ง 4 เขตพื้นที่ ติดภารกิจการประเมินสถานศึกษา และนักเรียนรางวัลพระราชทานระดับกลุ่มจังหวัด ซึ่ง สพป.สุรินทร์ เขต 1 เป็นเจ้าภาพหลักนั้น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 จึงขอเลื่อนการจัดงานกีฬาสัมพันธ์ 4 เขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดสุรินทร์ เป็นวันศุกร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2558
 
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ : - หนังสือราชการ (เอกสารแนบ)
 
เมื่อ : 2015-01-21 11:16:49