สพป.สุรินทร์ เขต ๒ >>ข่าวจากกลุ่มอำนวยการ
ประชุมเสวนาแก้ไขปัญหาหนี้สินครูและพัฒนาการศึกษาไทย "โครงการพัฒนาครูสู่ชีวิตใหม่"
 
ด้วยสมาคมพัฒนาครูไทย ได้กำหนดประชุมเสวนาแก้ไขปัญหาหนี้สินครูและพัฒนาการศึกษาไทย "โครงการพัฒนาครูสู่ชีวิตใหม่" ในวันที่ 25 มกราคม 2558 เวลา 08.30 - 16.00 น. ณ ห้องประชุมมูลนิธิถาวร จิตฐาวโร สพป. กาฬสินธุ์ เขต 1 อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ สพป.สุรินทร์ เขต 2 จึงแจ้งให้โรงเรียนประชาสัมพันธ์ ให้ข้าราชการครูและบุคลการทางการศึกษา เข้าร่วมประชุมในวันดังกล่าว
 
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ : - สำเนาหนังสือ สพป.สุรินทร์ เขต 2 ที่ ศธ 04167.01/194 ลงวันที่ 21 มกราคม 2558
 
เมื่อ : 2015-01-21 10:24:30