สพป.สุรินทร์ เขต ๒ >>ข่าวจากกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
ขอเชิญประชุมครูผู้รับผิดชอบงานทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนา(EDF)ประจำปี 2558
 
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียน สิ่งที่ส่งมาด้วย 1.กำหนดการประชุมฯ 2.รายชื่อโรงเรียนที่เชิญประชุมฯ
 
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ : - ขอเชิญประชุมครูผู้รับผิดชอบงานทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนา(EDF)ประจำปี 2558
 
เมื่อ : 2015-01-19 08:28:23