สพป.สุรินทร์ เขต ๒ >>ข่าวจากกลุ่มบริหารงานบุคคล
แจ้งรับเกียรติบัตรโครงการเสริมสร้างศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ประจำปี 2557
 
ขอให้ผู้ที่มีรายชื่อดังเอกสารแนบ เข้ารับเกียรติบัตรที่ผ่านการอบรมตามโครงการเสริมสร้างศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ประจำปี 2557 ณ หน่วยจัดงานแต่ละอำเภอ ตามรายชื่อที่แนบ
 
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ : - รายชื่อผู้ผ่านการอบรม
- รายชื่อวิทยากร
 
เมื่อ : 2015-01-14 09:11:47