สพป.สุรินทร์ เขต ๒ >>ข่าวจากกลุ่มบริหารงานบุคคล
การอบรมสัมมนาบุคลากรน้อมนำคุณธรรมนำชีวิต
 
แจ้งผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียนเข้ารับการอบรมสัมมนาบุคลากรน้อมนำคุณธรรมนำชีวิต ในวันที่ 24 มกราคม 2558 ณ โรงแรมทองธารินทร์ จังหวัดสุรินทร์ รายละเอียดดังสิ่งที่แนบมาพร้อมนี้
 
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ : - เอกสารแนบ
 
เมื่อ : 2015-01-09 13:38:14