สพป.สุรินทร์ เขต ๒ >>ข่าวจากกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
ประชาสัมพันธ์การจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2558 ณ เวทีเชียงปุม องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์และศูนย์คชศึกษา
 
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน สิ่งที่แนบมาด้วย กำหนดการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2558 จำนวน 2 ฉบับ
 
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ : - ประชาสัมพันธ์การจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2558 ณ เวทีเชียงปุม องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์และศูนย์คชศึกษา
 
เมื่อ : 2015-01-08 10:46:26