สพป.สุรินทร์ เขต ๒ >>ข่าวจากกลุ่มบริหารงานบุคคล
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัลต่างๆ ของคุรุสภา ประจำปี 2557
 
ขอให้คุณครูตรวจสอบรายชื่อ และเข้ารับรางวัล ในวันที่ 16 มกราคม 2558 รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ
 
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ : - ประชาสัมพันธ์
- รายชื่อสถานศึกษาที่ได้รับรางวัลเกียรติบัตร หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม ประจำปี 2557
- รายชื่อผู้ได้รับรางวัลเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติ รางวัล ครูผู้สอนดีเด่น ประจำปี 2557
- รายชื่อรางวัล หนึ่งแสนครูดี สังกัด สพม.33
- รายชื่อ หนึ่งแสนครูดี สังกัด สพป.สร.2
 
เมื่อ : 2015-01-08 09:32:05