สพป.สุรินทร์ เขต ๒ >>ข่าวจากกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
โครงการเงินทุนหมุนเวียนส่งเสริมผลผลิตเพื่อโครงการอาหารกลางวัน ปี 2558
 
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน สิ่งที่ส่งมาด้วย 1.หลักเกณฑ์และการพิจารณาฯ จำนวน 1 ชุด 2.แบบคำขอรับการสนับสนุนงบประมาณโครงการฯ จำนวน 1 ชุด 3.แบบสรุปงบหน้า จำนวน 1 ชุด 4.ราคากลางวัสดุ อุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด
 
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ : - โครงการเงินทุนหมุนเวียนส่งเสริมผลผลิตเพื่อโครงการอาหารกลางวัน ปี 2558 ไฟล์ 1
- โครงการเงินทุนหมุนเวียนส่งเสริมผลผลิตเพื่อโครงการอาหารกลางวัน ปี 2558 ไฟล์ 2
 
เมื่อ : 2015-01-07 15:37:31