สพป.สุรินทร์ เขต ๒ >>ข่าวจากกลุ่มบริหารงานบุคคล
สารวันครูจากนายกรัฐมนตรี/รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
 
สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ขอความร่วมมือมายังท่านประธานกรรมการการจัดงานวันครูทั้ง 5 อำเภอ ดำเนินการมอบรางวัลของคุรุสภา ในวันที่ 16 มกราคม 2558 ดังนี้ 1. เข็มรางวัลหนึ่งแสนครูดี ประจำปี 2557 / 2. เข็มและเกียรติบัตรครูผู้สอนดีเด่น ประจำปี 2557 / 3. เกียรติบัตรหนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม ประจำปี 2557 โดยให้คณะกรรมการการดำเนินการจัดงานวันครูส่งตัวแทนมารับรางวัล ณ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์ เขต 2 เพื่อเตรียมการได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป (เพื่อผลประโยชน์ของคุณครูที่ได้รับรางวัลขอให้ท่านตรวจสอบรายชื่อตนเองด้วย)
 
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ : - คำกล่าวราชสดุดี สมเด็จพระเทพฯ
- แนวทางการจัดงานวันครูส่วนภูมิภาค
- สารจากนายกรัฐมนตรี
- สารจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
- สารประธานกรรมการคุรุสภา
 
เมื่อ : 2015-01-07 13:29:58