สพป.สุรินทร์ เขต ๒ >>ข่าวจากกลุ่มอำนวยการ
ขอเชิญร่วมอบรมค่ายวิชาการ ภาษาอังกฤษแบบเข้ม (O-NET) ป.6 และ ม.3
 
>>ด้วยศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษา (Peer Center) อำเภอชุมพลบุรี ซึ่งมีที่ตั้งศูนย์อยู่ที่ ร.ร.ชุมชนบ้านซาด จะจัดอบรมค่ายวิชาการ ภาษาอังกฤษแบบเข้ม (O-NET) สำหรับนักเรียนชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6 และ มัธยมศึกษาปีที่ 3 ระหว่างวันที่ 8-9 มกราคม 2558 เวลา 08.00 - 16.30 น. ณ ห้องประชุม โรงเรียนชุมชนบ้านซาด >> ในการนี้ จึงเชิญชวนโรงเรียนในสังกัด ส่งนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และ มัธยมศึกษาปีที่ 3 เข้าร่วมกิจกรรม ตามวัน เวลา ดังกล่าว
 
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ :
 
เมื่อ : 2014-12-26 17:05:41