สพป.สุรินทร์ เขต ๒ >>ข่าวจากกลุ่มบริหารงานบุคคล
แจ้งลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งครูอัตราจ้างรายเดือน(ตามโครงการยกระดับคุณภาพครูทั้งระบบ SP2)
 
1.สำเนาสัญญาจ้าง 2.คำสั่งจ้างพร้อมรายละเอียดแนบท้ายคำสั่งจ้าง ให้สถานศึกษาลงวันที่ในคำสั่งจ้างดังนี้ ทั่งนี้ ตังแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2557 เป็นต้นไป สั่ง ณ วันที่ 18 ธันวาคม 2557 3.รายชื่อครูอัตราจ้างรายเดือน(ตามโครงการยกระดับคุณภาพครูทั้งระบบ SP2) 18 อัตรา
 
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ : - หนังสือ
- สัญญาจ้าง
- รายชื่อครูอัตราจ้างSP2
 
เมื่อ : 2014-12-24 10:17:09