สพป.สุรินทร์ เขต ๒ >>ข่าวจากกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste school) เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา 60 โรงเรียน ปี 2558
 
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน สิ่งที่แนบมาด้วย แผ่นพับใบสมัครโครงการประกวดโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste school) เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา 60 โรงเรียน ปี 2558
 
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ : - ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste school) เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา 60 โรงเรียน ปี 2558
 
เมื่อ : 2014-12-23 16:08:32