สพป.สุรินทร์ เขต ๒ >>ข่าวจากกลุ่มบริหารงานบุคคล
การมอบรางวัลของคุรุสภาในงานวันครู 16 มกราคม 2558
 
ขอให้ผู้มีรายชื่อได้รับรางวัลตมประกาศคุรุสภา ประจำปี 2557 รับรางวัลต่างๆ ได้ ในวันครูที่ 16 มกราคม 2558 **ทั้งนี้ หากท่านไม่ไปรับรางวัล ขอให้แจ้งผู้จัดงานด้วย เนื่องจากรางวัลของท่านอาจสูญหายเมื่อเสร็จพิธีการ
 
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ : - รางวัลหนึ่งแสนครูดี 2557
- ครูผู้สอนดีเด่น 2557
- หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม ระดับเขตพื้นที่การศึกษา 2557
 
เมื่อ : 2014-12-22 10:50:42