สพป.สุรินทร์ เขต ๒ >>ข่าวจากกลุ่มบริหารงานบุคคล
แจ้งโรงเรียนบ้านตาเพชร แก้ไขคำสั่งรับโอนข้าราชการครู
 
แจ้งโรงเรียนบ้านตาเพชร แก้ไขคำสั่งรับโอนข้าราชการครู ให้ส่งคำสั่งจำนวน 10 ชุด ที่กลุ่มบริหารงานบุคคล รายละเอียดดังเอกสารแนบ งานสรรหา บรรจุแต่งตั้ง
 
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ : - ตัวอย่างคำสั่ง
- รายละเอียด
 
เมื่อ : 2014-12-19 13:26:30